Kunsthåndverk 2015

11. oktober 2015–6. desember 2015

Kunstindustrimuseet

Velkommen til åpning lørdag 10. oktober kl 14.00

«Kunsthåndverk 2015» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte årsutstilling. Årsutstillingen ønsker å vise det beste innen samtidens kunsthåndverk. 

Juryen uttaler følgende om årets bidrag: «Blant søkerne er det et godt spenn mellom yngre og eldre, nyutdannede og etablerte kunstnere. En tendens i år er store, kraftfulle arbeider og installasjoner. Juryen understreker også et høyt materialteknisk nivå på arbeidene, og at man ser en stor variasjon av uttrykk innen hver materialgruppe.» 

I år har 321 kunstnere søkt med til sammen 994 arbeider. Dette er en økning fra fjoråret på nesten femti kunstnere og hundre verk. Av årets søkere går 61 kunstnere med til sammen 96 verk videre til 2. gangsjuryering, som finner sted på Kunstindustrimuseet i Oslo 21.–22. september.

Jubileum

– I år feirer Norske Kunsthåndverkere 40 år, og det er ekstra gledelig at vi får rekordmange søkere nettopp i år. Jubileet vil bli behørig markert med arrangementer over hele landet, og årsutstillingen blir en viktig del av denne markeringen, sier Elisabeth Sørheim, fungerende direktør i Norske Kunsthåndverkere.

Juryen består av Heidi Bjørgan (juryleder), Anna Talbot, Hilde Hauan Johnsen, Yasar Aydin og Inger Helene Stemshaug.


 

 

Sted: Kunstindustrimuseet

Adresse: St. Olavs gate 1

 

Kontakt:

Sentralbord: info@nasjonalmuseet.no  tlf: 21 98 20 00
Pressekontakt: Elise Lund tlf: 993 21 942
Kurator formidling:  Cathrine Lorange tlf: 459 62 821
Prosjektleder:  Inger Helene Stemshaug tlf: 459 62 845
     

 

Omtale:

 

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer