5.7_På tur med skulptur.jpg

På tur med skulptur!

Livets Dans. Samlingen fra antikken til 1950
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Omvisning

Hva er en skulptur? I opplegget «På tur med skulptur» snakker vi om hvordan kunstnere har arbeidet med tredimensjonal form som uttrykk. Her finner vi blant annet en tenker, en danserinne, en sel og flere andre figurer. Vi prøver å posere som skulpturer og undersøker hvordan ulike materialer som for eksempel gips, bronse, tre eller marmor påvirker former.

Atelier

I atelieret får du lage din egen skulptur i leire. Alle får en leirklump, modelleringsverktøy og hver sin kavalett. Kavaletten snurrer rundt og hjelper oss til å se former fra ulike sider. Etterpå snakker vi om hva som ble til i møtet med skulpturene. Det er spennende å sette ord på det vi gjør og vise frem resultatene for hverandre. Målet er å gi en forståelse og en opplevelse av en tredimensjonal form.

 Tid:  2 timer
 Fag:  Samfunn, kunstfag, norsk, historie
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00