Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Familiedag med juleverksted og omvisning i samarbeid med Røde Kors

Godt oppmøte på arrangementet for Stella – Røde Kors kvinnesenter i Kunstindustrimuseet. Senteret jobber for å styrke kvinners muligheter til selvutvikling, selvrealisering og deltagelse i samfunnet.

Arrangementet ble åpnet med tale av Maria José Hansen, Stella – Oslo Røde Kors, som la vekt på betydningen kunstinstitusjonene har som arena for språk- og kulturopplæring.

Videre sa informasjonsleder Irma H. Julardzija ved Thorsov Transittmottak:

Vi er svært glade for samarbeidet med Kunstindustrimuseet. Omvisningene og workshopene som beboerene på mottaket deltar på og den varme velkomsten de opplever når de er her i museet gir en god følelse. De blir sett, hørt og gitt muligheten til å ta et skritt nærmere det samfunnet som de ser men ikke er en del av ennå. Vi ønsker et kulturliv der alle har mulighet til å delta, både som publikum og som utøvere. Museet jobber systematisk med å inspirere og oppfordre de med innvandrerbakgrunn til deltagelse i kulturlivet.

Etterpå var det juleverksted for små og store, og omvisning i utstillingen Kunsthåndverk 2013 med tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen.