Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Skientusiast? Legg løypa innom Nasjonalgalleriet

Lidenskapelige skiløpere, birkebeinere, trauste markatravere og sportsinteresserte tilskuere anbefales å besøke den lille skiutstillingen «Løype!» i Nasjonalgalleriet i vinter.

Her kan du se utvalgte kunstverk fra tidsperioden 1879 til 2010, som på ulike måter skildrer ulike aspekter ved den norske langrennskulturen. Bruken av ski endret seg i løpet av 1800-tallet fra å være et nyttig fremkomstmiddel vinterstid til å bli en nasjonalidrett og såkalt identitetsmarkør. Langrenn har beholdt sin status som norsk nasjonalidrett. Showpreget som langrennssporten har fått de siste tiårene, har ikke lagt noen demper på folks interesse.

Utstillingen viser hvordan folk med ulik erfaringsbakgrunn får forskjellige assosiasjoner til hovedbildene. Kunstnerne, skiløpere og barn med flerkulturell bakgrunn bidrar med sine kommentarer.

Kanskje er du en av dem som har lengtet etter skiføre i marka i vinter? «Hver ny vinter, når Nordmarka blir kvit, da tennes lidenskapen på ny i ham» – slik beskriver Mikkjel Fønhus hvordan hovedpersonen i boka Skiløperen har det.

Eller er du mer på linje med Karl Ove Knausgård, som sier at «For i sjelen, der er jeg skigåer. Men altså ingen andre steder»? (Sitert etter Fra Heming unge til Hemingway. Litterær skiløping gjennom tusen år, redigert av Jon Vegard Lunde, s. 317, Jevelforlaget 2012)

Medlemmer i Skiforeningen har gratis adgang.

Les mer om utstillingen Løype! På sporet av en identitet