Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Ser vi en ny ekspresjonistisk bølge i samtidskunsten?

Onsdag 12. juni kl. 17.00 i Museet for samtidskunst.
I forbindelse med utstillingen «Ida Ekblad» i Museet for samtidskunst, møtes den kjente amerikanske kunstkritikeren Barry Schwabsky og kurator Andra Kroksnes for å diskutere ekspresjonistiske tendenser i samtidskunsten.

Ida Ekblad, «Dominoes», 2010

Ida Ekblads arbeider fra de siste fem årene kan ifølge kurator Andrea Kroksnes betraktes som modige bevis for at en ekspresjonistisk praksis både er relevant og mulig i dag. Det autentiske penselstrøket, som ofte forbindes med et uavhengig malersubjekt, er for Ekblad mindre viktig enn selve den maleriske prosessen.

Hennes kunstneriske praksis dveler mellom fantasi, fri og spontan kreativitet og referanser til en kunsthistorisk tradisjon. Ekblads nye maleriske versjoner av etterkrigstidens abstrakte ekspresjonisme er en uredd og utvungen repetisjon av noe gammelt – og samtidig noe nytt.

Også Barry Schwabskys interesse for Ida Ekblad henger nært sammen med hans fascinasjon for friheten i hennes uttrykk. I en artikkel om henne skriver han: ”… you can’t tell what works in a piece and what doesn’t; the implicit criteria for the success of a work, or of a part of a work, have not yet gelled; the good, bad, ugly, and beautiful mingle in delicious yet uneasy promiscuity.”

Schwabsky og Kroksnes kommer sammen for å diskutere Ekblads arbeider og posisjon, men også ekspresjonisme som et fenomen i samtidskunsten.

Samtalen vil foregå på engelsk.

Velkommen!

Les mer om utstillingen «Ida Ekblad»