Samlingsutstillingen – kjernen i det nye Nasjonalmuseet

I det nye Nasjonalmuseet får du se dobbelt så mye av kunst-, arkitektur- og designsamlingene enn vi har hatt mulighet å presentere i visningsstedene våre hittil. Samlingsutstillingen blir det nye museets faste utstilling.

Utstillingen skal vise at kunst og kultur er en sentral del av historien, samfunnet og livet vi lever her og nå. Den får et areal på hele 10 000 m².

Menneskets møte med kunst

I utstillingen vil du møte verk fra antikken fram til i dag, med hovedvekt på utviklingen av norsk billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

Gjennom tidene har mennesket skapt, samlet og på ulike måter forholdt seg til kunst, arkitektur og design. Utstillingen utforsker hvordan dette har kommet til uttrykk i kunsten, den tar også for seg hvordan norsk kunst og kunstliv er en del av et internasjonalt samspill.

I den nye samlingsutstillingen får du i enda større grad delta i kunsten og reflektere over det du møter i museet.

Middelaldertepper, keiserlig porselen og kongelige drakter

I museets første etasje vil du møte kunsthåndverk og design fra antikken fram til i dag. Her kan du bli kjent med alt fra det unike Baldishol-teppet, som trolig ble laget på 1100-tallet, keiserlig porselen fra Kina, 1700-tallets enestående norske glasspokaler, tidenes skiftende motedrakter, til dagens design og kunsthåndverk. Og mye mer!

Andre etasje er i hovedsak viet billedkunsten fra 1400-tallet fram til i dag. Her får du blant annet oppleve nederlandske og flamske landskapsmalerier og stilleben fra 1600-tallet, Johan Christian Dahls storslåtte landskapsmalerier fra første halvdel av 1800-tallet, Munch-rommet med ikoniske Skrik og museets høydepunkter innen dagens nasjonale og internasjonale samtidskunst.

Nye sammenstillinger – all kunst er nå!

Sammenstillinger av kunst, arkitektur og design utdypes i møter mellom ulike kunstarter og historiske perioder. På denne måten kan du oppleve nye fortellinger på tvers av kunstarter og tid. Her aktualiseres historien fra periodene da de ulike deler av samlingen ble til, fram til hva som skapes av kunst, arkitektur og design i dag. Med denne framstillingen vil Nasjonalmuseet formidle at all kunst er nå!

Det italienske firmaet Guicciardini & Magni Architetti lager utstillingsdesignet i samlingsutstillingen i samarbeid med Nasjonalmuseet.

 

 

 

Relatert innhold