Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Protestsanger på jukebox

Et av det mest omtalte verkene fra siste «documenta» har blitt kjøpt inn av Nasjonalmuseet. Snart kan du oppleve Susan Hillers lydinstallasjon med hundre protestsanger i utstillingen «Grip Friheten! Take Liberty!» som åpner 10. april i Museet for samtidskunst.

Susan Hiller, Die Gedanken sind frei: 100 songs for the 100 days of dOCUMENTA (13), 2011–12 Foto: Anders Sune Berg

Susan Hillers installasjon Die Gedanken sind frei: 100 songs for the 100 days of dOCUMENTA (13) fra 2011–12 er en presentasjon av et utvalg sanger knyttet til politisk frihet og ønsket om rettferdighet og fred.

Utvalget strekker seg fra 1500-tallet fram til revolusjonene i Egypt og Tunisia og Occupy-bevegelsen. Tittelen er tatt fra Die Gedanken sind frei, en gammel tysk folkesang mot politisk undertrykkelse, som har dukket opp i kamper gjennom flere århundrer.

For Hiller er ikke sangene utelukkende politiske, men en felles kilde til menneskers håp for fremtiden. Publikum kan velge sanger etter interesse, minner eller overbevisning. De kan også lytte til andres valg, eller lese tekstene som er klistret opp på veggen.

I SONG BOOK – Die Gedanken sind frei er alle de hundre tekstene med. Boken er illustrert med plakater, avisartikler, løpesedler og slagord fra kamper knyttet til sangene.

Les mer om utstillingen «Grip Friheten! Take Liberty!»

Les mer om Nasjonalmuseets utstillinger i forbindelse med grunnlovsmarkeringen