NORSK NATUR. Toril Johannessen og Tue Greenfort

17. september 2016–15. januar 2017

Museet for samtidskunst

Hva betyr naturen for deg? Er naturen et sted for rekreasjon, et sted for å tenke? Er det et sted du kan få hvile, komme deg unna daglig stress og mas? Eller måler du krefter med naturen, overvinner din egen frykt?

I denne utstillingen startet Toril Johannessen og Tue Greenfort med en fjelltur til Arne Næss’ hytte på Hallingskarvet. Økosofi var et av samtaletemaene – hvordan alt liv har verdi og hvordan verden henger sammen. NORSK NATUR presenterer kunstneriske refleksjoner rundt naturlige landskap og økosystemer, og hvordan dette relaterer seg til økonomi og statsinstitusjoner. Tittelen antyder en spesifikk type natur, en som er eid og definert av en nasjonalstat. Likevel handler ikke utstillingen bare om norsk natur innenfor den tradisjonelle oppfatningen som sådan, men søker å fremheve betraktninger om natur i sin institusjonaliserte, estetiserte, kapitaliserte og systematiserte versjon.

NORSK NATUR kan oppleves som et økosystem med kunstverkene som individer. Vi trer vi inn i et system hvor alt henger sammen. Verkene har en felles ramme i det stedsspesifikke og relasjonelle verket Åpne/lukke. Her inviterer kunstnerne oss til å åpne dørene for å oppleve kunsten. Verkene snakker også med hverandre gjennom temaer som berører energi og balanse i økosystemer. Samtidskunst forholder seg til vår tid, vår politikk og våre spørsmål. Vi må møte kunsten med en åpenhet og nysgjerrighet, da kan vi få et innblikk i andre og uventede måter å se verden på.

Hvilke forventninger har du når du går for å se norsk natur på museum?

Bestill privat omvisning

Kontakt:

Sentralbord: info@nasjonalmuseet.no  tlf: 21 98 2000 
Presse: Eva Amine Wold Engeset tlf: 469 50 102
Kurator utstilling: Randi Godø tlf: 990 19 297
Prosjektleder: Lita Ellingsen tlf: 913 32 824 
   

Undervisning og omvisninger

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer