NMK.2008.0734.055.001_OdeTilOsaka.jpg
Sverre Fehn. Nordisk paviljong til verdensutstillingen i Osaka 1970. Konkurranseutkast (utsnitt). Fotografi, trolig 1970.

Søndagsomvisning: «Ode til Osaka»

28. juni 2015
14:00–15:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold