Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nyhetsbrev for lærere

I Nasjonalmuseet arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre tilbud til skoler og barnehager enda bedre. Vi lanserer nå et nyhetsbrev spesielt for de som arbeider med barn og unge.

Besøk av en skoleklasse i Nasjonalmuseet. Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets samlinger og utstillinger gir fantastiske muligheter for å trekke kunst, design og arkitektur inn i barnehager og skolers undervisning. Museet er et inspirerende læringsrom, som åpner for nysgjerrighet, opplevelse, historisk, kulturell og estetisk læring. Våre omvisninger er dialogbaserte og tar utgangspunkt i elevene.

Nyhetsbrevet sendes ut når vi synes at vi har et særlig godt tilbud til de som gjerne vil bruke museet i undervisningen. De vil motta informasjon om lærerseminarer, undervisningsopplegg, kreative workshops m.m.

Det første nyhetsbrevet omhandler undervisningstilbud vi har laget i forbindelse med de fire utstillingene Nasjonalmuseet viser våren 2014 i anledning grunnlovsjubileet. Ettersom temaet er nokså omfattende, vil dette nyhetsbrevet skille seg fra de vi senere sender ut.

Meld deg på nyhetsbrevet for lærere her.