Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Munch 150 - Århundrets Munch-utstilling i Oslo

2. juni åpner Nasjonalmuseet og Munch-museet i Oslo den mest gjennomgripende Munch-utstillingen som noen gang er laget.

I 2013 er det 150 år siden Edvard Munch ble født. Høydepunktet i feiringen er jubileumsutstillingen «Munch 150». Målet for utstillingen er å gi en mest mulig samlet og overordnet fremstilling av Edvard Munchs kunst og kunstnerskap, med over 270 verk fordelt på utstillingsstedene Nasjonalgalleriet og Munch-museet.

Besøkende vil kunne se en rekke av Munchs kjente hovedverk, men også mindre kjente skatter.

– Munch er solid plassert i modernismens kanon med verk som Skrik og Solen. Vi har ønsket å rette et fornyende blikk på hans respons på modernistiske problemstillinger, som forholdet mellom kunst og virkelighet, individets plass i verden, den moderne kunstnerrollen og offentligheten, sier Audun Eckhoff, direktør ved Nasjonalmuseet.

Over 60 år med Munchs kunst

Det helhetlige perspektivet på Munchs verk reflekteres i utstillingens oppbygning. Verkene dekker en periode på over 60 år, fra han debuterte som 20-åring i 1883 fram til han la ned penslene kort tid før han døde i 1944. Utstillingen følger hans verk og kunstneriske prosjekter mer eller mindre i kronologisk rekkefølge, og gir en løpende oversikt over livsverket. Fremstillingen er også tematisk strukturert.

Et gjennomgående tema er Munchs skiftende fremstillinger av seg selv og hvordan han gjentok og bearbeidet bestemte motiver. Blant utstillingens høydepunkter er de nesten komplette rekonstruksjonene av billedseriene Livsfrisen fra 1902 og Reinhardt-frisen fra 1906–07.

Én utstilling, to steder

Utstillingen springer ut av et flerårig samarbeid mellom Munch-museet og Nasjonalmuseet. De to museene har de mest omfattende samlingene av Munchs verk, og er de museene som står nærmest til å realisere en presentasjon av denne størrelsesorden.

Av denne grunn er også utstillingen delt mellom to steder. Perioden 1882–1903 vises i Nasjonalgalleriet, mens årene 1904–1944 er representert i Munch-museet. Utstillingen ville ikke kunne latt seg realisere uten innlån fra offentlige og private eiere over hele verden.

Les mer: