Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Maler som Munch!

Skolelever på Svalbard, i Karasjok, Tromsø, Horten og Kragerø har i vinter dypdykket i Edvard Munchs portretter og malt sine egne psykologiserte malerier, på iPad!

Nasjonalmuseets iPad-baserte workshop «Få øye på Munch» brøyter nye veier for å nå unge mennesker med eldre kunst. Gjennom fascinerende teknologi og skoleelevenes egne kreative skaperkraft når Edvard Munchs kunst, i jubileumsåret 2013, ut til noen av våre meste krevende publikummere; ungdomsskoleelevene.

Kropp og teknologi=kreativitet 

Med fingeren som pensel og IPad som kamera, lerret, palett, galleri og distribusjonsenhet har elevene møtt noen av Edvard Munchs meste berømte bilder. Opplevelsen forsterkes gjennom eget kreativt arbeid på iPad.

«Få øye på Munch» skaper begeistring og ikke minst noen fantastiske nye bilder!

Edvard Munch brukte sin tids mest oppdaterte teknologi: filmkamera og fotografiapparatet som grunnlag for sine malerier. Bildene som nå flommer inn fra turnéene tyder på at barn og unge slipper sin kreativitet fri når de møter Munch gjennom deres egen teknologi.

To versjoner på turné 

«Få øye på Munch» reiser både som selvstendig prosjekt i «Den kulturelle skolesekken» og som formidlingsprosjekt i følge med «Munch i Koffert». Prosjektet er i sin helhet finansiert av Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Mer om prosjektene her