Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Månedens bilde: «Norsk juleskikk»

«Norsk juleskikk» er et forholdsvis tidlig utslag av Adolph Tidemands interesse for den norske bondekulturen. Stabburet hadde han sett på Bolkesjø i Telemark under sitt besøk der året før. Og de mange aktivitetene som utspiller seg på tunet, har også sine røtter i virkeligheten.

Adolph Tidemand, Norsk juleskikk, akvarell, 1845.

Akvarellen er datert 1845 og utført i Düsseldorf, kort tid etter at Tidemand hadde bosatt seg der for godt. Året etter ble motivet gjentatt i to oljemalerier (i henholdsvis Trondheim Kunstmuseum og Nasjonalmuseet). Det ble raskt mangfoldiggjort.

I 1843 la Adolph Tidemand (1814–1876) ut på sin første studiereise i Norge. Hensikten var å samle materiale til historiemalerier med emner fra norsk sagatid, men underveis ble han så fascinert av norsk bondekultur og byggeskikk at han forlot historiemaleriet til fordel for folkelivsskildringen. Den nye motivkretsen han ble stilt overfor, kom til å beskjeftige ham livet igjennom, og hans malerier ble for mange selve innbegrepet av norsk bondekultur.

At Tidemands skildring har fanget opp autentiske aspekter ved den tradisjonelle julefeiringen i bygdenorge, bekreftes av Peter Christen Asbjørnsen, som satte ord til Tidemands fremstilling: Selv Overtroens imaginære Væsener og Kreaturene samt Himmelens Fugle skulde glæde sig til Julen; gammel Skik byder at der sættes et Fad Gröd under Laavebroen for Nissen; Kvæget og Hestene faae Juleaften bedre og mere Hö; for Fuglene reises et utærsket Kornbaand paa en Stang ved Laaven eller Staburet, de af Glæde over Julen gjennemtrængte Mennesker ville at Alt omkring dem skal dele deres Fryd.

I plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, utgitt i 1848, inngår sort-hvitt-litografiet Juleskik blant skildringene av Telemarks natur og bondekultur. Motivet ligger nært opp til de to versjonene i Nasjonalgalleriet, men avviker såpass mye i detaljene at det må være utført etter et annet forlegg. Derimot er nok en versjon, et fargelitografi i plansjeverket Norske Folkelivsbilleder fra 1854, høyst sannsynlig utført etter grafikk- og tegningsamlingens akvarell. 

Norsk juleskikk inngikk i Adolph Tidemands testamentariske gave til Nasjonalgalleriet. Gaven omfattet blant annet mer enn 500 tegninger og akvareller og 24 skissebøker, som alle er tilgjengelige i studiesalen i Nasjonalgalleriet.

Les mer om studiesalen i Nasjonalgalleriet.