Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Kunstsalong: Frigjørende møbeldesign

Vi inviterer til kunstsalong i Café Solliløkken i Kunstindustrimuseet, torsdag 3. april kl. 17.30.

Fra utstillingen «Design og mote. Norge 1814». Iscenesettelse av dagligstuen til Solliløkken. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Har du lyst til å lære litt om 1700-tallet og 1800-tallets møbelhistorie blant annet gjennom interiørene til villaen; Solliløkken (1828) i Christiania - og samtidig få et innblikk i hvordan en snekkermester arbeider med restaurering av gamle møbler?

I forbindelse med grunnlovsutstillingen «Design og mote. Norge 1814» inviterer vi til Kunstsalong om Frigjørende møbeldesign med snekkermester Anne Cathrine Hagen og kunsthistoriker Marianne Moe, Nasjonalmuseet i samtale med Cathrine Lorange, Nasjonalmuseet.

 
Om bidragsyterne:

Anne Cathrine Hagen (f.1954), grunnfag i folkelivsgransking UiO og utdannelse som møbelsnekker med svennebrev i 1979, mesterbrev i 1984. Hagen har drevet egen virksomhet fra 1981 med hovedfokus på møbelrestaurering. Hagen har vært medlem i Oslo Snekkermesterlaug siden 1993 og vært med i styret siden 1995. I perioden 2003-2009 var hun oldermann (leder) for lauget. Anne Cathrine Hagen har skrevet to bøker om møbelrestaurering: Nytt liv til gamle møbler, 2005 og Den store møbelboka, 2006.

Marianne Moe (f.1975) har en Master i kunsthistorie og jobber ved avdeling Kunsthåndverk og Design, Nasjonalmuseet. Skrev om norske 1700-talls intarsiamøbler i sin masteroppgave og har spesialisert seg på eldre kunsthåndverk.

Les mer om utstillingen «Design og mote. Norge 1814»