Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Klart for Munch-årets tredje forskningskonferanse

22. november er det duket for den årlige Munch-konferansen arrangert av forskningsnettverket «Munch and Modernity».

Foto: Sidsel de Jong

«Between Art and Mass Communication: Edvard Munch and Printmaking» er tittelen på årets konferanse. Temaet knytter seg til Munch-museets nyåpnede utstilling «Munch på papir», som presenterer utvalgte deler av Edvard Munchs omfattende oeuvre av tegninger og skisser, grafiske arbeider og akvareller.

I konferansen vil de 7 foredragsholderne ta for seg Edvard Munch’s utforskning av grafiske medier som massekommunikasjon, hans forhold til markedet samt hans nettverk av samlere. Gerd Woll, tidligere sjefskonservator ved Munch-museet holder hovedforelesning med tittelen: Munch’s graphic works – mass communication or adjustment to the market? Med i programmet er også anledning til å se utstillingen.

Konferansen holdes 22. november på Munch-museet og er åpen for alle. Merk at konferansen foregår på engelsk. Les mer om programmet og meld deg på her.

«Munch and Modernity» er et forskningsnettverk for Munch-museet, Nasjonalmuseet og Universitet i Oslo. Takk også til Konsulatet i New York for økonomisk støtte.