Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Hvordan formidle videokunst?

Nasjonalmuseet har gleden av å invitere til seminar om formidling av videokunst 24. mai 2013.

Elisabeth Mathisen, «Mother Tongue», 1993, video

På tross av videokunstens 50 år lange historie knytter det seg fortsatt store formidlingsmessige utfordringer til mediet. I den forbindelse inviterer Nasjonalmuseet til et heldagsseminar knyttet til temaet. Her blir det satt søkelys på videokunstens historie, utviklingen av barn og unges mediekompetanse og publikums rolle i formidlingen.

I løpet av dagen blir det anledning til å se utstillingen «PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010» i Museet for samtidskunst.

Avslutningsvis diskuterer vi egne erfaringer med formidling av videokunst i en samtale ledet av kaospilot Kjetil Bjørke.

Foredragsholdere: Jeremy Welsh billedkunstner og dekan for kunstfag ved Kunsthøgskolen i Bergen, Karolina Westling filmviter og lærer i Barn- og ungdomskultur ved Göteborgs universitet, Lotte Konow Lund kunstner, Kjetil Bjørke daglig leder av Innsiktsbyrået.

Program og påmeldingsmulighet finnes her.

Les mer om utstillingen «PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010»