Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Hommage à Niclas Gulbrandsen

Niclas Gulbrandsen (1930 ̶ 2013) arbeidet med grafikk i nærmere 50 år. Som en hyllest til den nylig avdøde kunstneren vil vi trekke fram et lite utvalg tresnitt som er representative for hans produksjon.

Motivene dreier seg i hovedsak om menneskelige særtrekk og sinnsstemninger og ikke minst samhandling mennesker imellom.

Gulbrandsen arbeidet ofte i serier hvor et bilde gjerne kan stå alene, men hvor det enkelte motiv også går inn i en lengre fortelling med et felles grunntema. Seriene En søndagstur ned til broen og hjem igjen (1974), Hester og annet (1980), Kjærlighetsbrev (1987), Teater (1992), Oss imellom (1995), Tema med variasjoner (2000, med motiver fra musikkens verden) og Caféliv (2002) vitner om kunstnerens observante blikk.

Tresnittene hans utmerker seg ved den enkle, men treffsikre motivbeskrivelsen som er frambrakt ved få og presise spor i treplaten. Graderingen av strekenes tykkelse og tetthet danner et samspill mellom det mørke og det lyse og gir en nyansert flate- og formbeskrivelse.

Vi minnes kunstneren med respekt og beundring. En rekke av tresnittene finnes i Nasjonalmuseets grafikk- og tegningsamling og kan ses ved besøk i studiesalen.