Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Grafikeren Lucas van Leyden – vidunderbarn og banebryter

Nasjonalmuseet har en fin samling kobberstikk av Lucas van Leyden, den fremste grafikeren i Nederlandene på begynnelsen av 1500-tallet. Flere av disse viser scener fra Jomfru Maria og Jesu liv og knytter dermed an til sentrale temaer i den aktuelle utstillingen «Åpning mot det hellige».

Lucas van Leyden, Madonna med Jesusbarnet, 1523

Et godt eksempel er Madonna med Jesusbarnet fra 1523. Som i flere av de utstilte maleriene er Jomfru Maria fremstilt som nær og menneskelig. Men samtidig indikerer den flotte drakten at hun er en kvinne av høy rang.

De to figurene bak henne forteller at hun ikke er en vanlig mor som har slått seg ned på en benk i et frodig landskap for å leke med sin lille sønn. En blottende ung mann kneler andektig med hendene samlet i bønn mens en engel ser oppmerksomt på kvinnen og barnet. De levner ingen tvil: Det er Himmeldronningen og Guds sønn vi ser.        

Lucas begynte trolig sin kunstneriske løpebane som kobberstikker; allerede i 14-årsalderen behersket han dette mediet til fulle og hadde utviklet en personlig uttrykksform.

Men mens Lucas’ tidlige kobberstikk er preget av en selvstendig stil og ukonvensjonelle valg av emner, viser arbeidene fra begynnelsen av 1520-årene påvirkning fra Albrecht Dürer, hans store tyske samtidige, i både utførelse og motivvalg.

I studiesalen i Nasjonalgalleriet har publikum mulighet til å se og sammenligne kobberstikk (og tresnitt) av begge disse gigantene i grafikkhistorien – samt mange andre fremragende kunstverk fra 1500-tallet.

Kunstglimtene 28. mars og 7. mars knytter an til utstillingen «Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse».