Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Gjør deg opp en mening om Regjeringskvartalet!

Gjennom hele sommeren har diskusjonen om Regjeringsbygningene satt sitt preg på nyhetsbildet. Besøk utstillingen «Picasso – Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet», få kunnskap om og innsikt i den unike integrasjonen av kunst og arkitektur og ta et standpunkt i debatten!

En Regjeringsoppnevnt gruppe la i juni fram et forslag som innebærer riving av Høyblokka. Både Høyblokka, som sto ferdig i 1958, og Y-blokka fra 1969, ble tegnet av arkitekt Erling Viksjø. Utsmykningene i naturbetong er signert kunstnerne Inger Sitter, Kai Fjell, Odd Tandberg, Tore Haaland, Carl Nesjar og selveste Pablo Picasso. 

Utstillingen viser blant annet de tre originaltegningene Picasso laget for utsmykningen. Picassos skisser ble overført til betong av Carl Nesjar.

Se også nettpresentasjonen om Erling Viksjø og Regjeringsbygningen som Nasjonalmuseet utarbeidet etter terroranslaget 22. juli 2011.

Les mer om utstillingen Picasso – Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet