Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Forskningspris for utstillingsarbeid

Nasjonalmuseets seniorkurator Frode Ernst Haverkamp er tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt arbeid med utstillingen «Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse».

Forskerforbundet har trukket ut tre vinnere av årets Hjernekraftpris, og juryleder Tora Aasland har dette å si om de utvalgte:
– Mottakerne får prisen for sin evne til å formidle sammenhengen mellom kunnskap, forskning og samfunnsnytte. Prisvinnernes bidrag utmerket seg med å være korte, men samtidig forståelige og med tydelig innhold.

Om Nasjonalmuseets prisvinner bemerker juryen følgende: Haverkamp får prisen for sin lett tilgjengelige og nyskapende kunnskapsformidling gjennom kunstutstillingen «Åpning mot det hellige». Utstillingen kombinerte tekst, film og bilde og gav et bredt publikum innsikt i et ellers vanskelig tilgjengelig nybrottsarbeid i nederlandsk kunst fra 1400- og 1500-tallet.

Hva synes så utstillingskuratoren selv om å motta en slik forskningspris?

-Det er selvfølgelig en stor glede at Nasjonalmuseets forskning og formidling blir lagt merke til i forskningskretser, sier seniorkurator Frode Haverkamp. -Mange år er gått siden jeg som Norwegian Scholar ved Wadham College i Oxford tok en Diploma-eksamen på 1400-tallskunst nord for alpene.

Hvorfor tror du nettopp dette utstillingsprosjektet ble trukket frem?

-Dette prosjektet er nesten enestående fordi det spesielt ble lagt vekt på å skape et tverrfaglig samarbeid mellom kurator, formidler, utstillingsdesigner og teknisk personell for å prøve ut nye media. Det er mange som har bidratt og flere som fortjener ros for sitt arbeid med dette prosjektet, sier Haverkamp videre.

Hva betyr denne prisen for det fremtidige utstillingsarbeidet i museet?

-Det er ikke tvil om at en slik pris er å anse som en anerkjennelse av vårt arbeid med å utvikle formidlingen i en tid der vi stadig står overfor nye teknologiske muligheter og ikke minst nye forventninger til digital formidling fra publikum, avslutter Haverkamp.

Vi gratulerer!

Om utstillingen Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse

Utstillingen presenterte et lite, men eksklusivt utvalg 1400- og 1500-tallsmalerier fra Nederlandene, og var et samarbeid med Det kongelige museet for skjønne kunster i Antwerpen. Den ble vist i Nasjonalgalleriet 22. februar til 12. mai 2013. Les mer om utstillingen.

Om Hjernekraftprisen

Hjernekraftprisen er del av Forskerforbundets Hjernekraftverk-kampanje som har til formål å synliggjøre den betydningen FoU og kunnskapsutvikling har for vår framtid, både innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling. Årets priser deles ut under en markering 30. januar 2014. Les mer om årets Hjernekraftpris her.