Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Fire unge arkitektkontorer debatterer om arkitekten som samfunnsaktør

Debatt torsdag 30. mai kl 18.00 i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Rodeo Arkitekter deltar i debatten om arkitekten som samfunnsaktør 30. mai. Her er Henning Sunde ved Rodeos vinnerforslag til ny havnepromenade i Oslo. Foto: Cathrine Furuholmen.

Fire av arkitektkontorene fra utstillingen «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013» møtes til debatt.

Hvordan forholder unge norske arkitekter seg til de komplekse utfordringene i vår tid? Hvordan uttrykker de sitt samfunnsengasjement? Er oppgaven som formgiver i konflikt med rollen som samfunnsaktør?

Unge norske arkitektkontorer har en tilnærming til faget som er preget av fordomsfrihet og vilje til å tenke nytt. Ikke i form av radikale manifester eller i markant opposisjon til det bestående, men i ønsket om å skape en bærekraftig og helhetlig arkitektur tilpasset vår tid. På tross av tette bånd mellom de unge arkitektkontorene, nærmer de seg oppgavene på høyst ulike måter. 

Debattantene er Rodeo Arkitekter, Eriksen Skajaa Arkitekter, Superunion Architects og FFB (Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen).

Debattmøtet vil bli ledet av Sivilarkitekt ph.d. Lisbet Harboe.

OBS. Begrenset antall plasser, så møt opp i god tid. Gratis adgang.

Vel møtt!


Les mer om utstillingen «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013»