Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Building freedom, finding freedom

13. mai gikk transporten med utstillingen «FORMS OF FREEDOM. African Independence and Nordic Models» til Venezia. Utstillingen skal vises i Den nordiske paviljongen, og er en del av den store internasjonale arkitekturbiennalen La Biennale di Venezia, som åpner i begynnelsen av juni.

Utstillingen viser hvordan nordiske arkitekter inngikk som del av den første, nordiske bistanden til Afrika på 1960 og 70-tallet. Frigjøringen av Tanganyika (senere Tanzania) i 1961 sammenfalt for eksempel med Nordisk råds opprettelse av et fellesnordisk utviklingssamarbeid samme år. Det første fellesnordiske utviklingsprosjektet, Kibaha Education Center, med skole, helsesenter, jordbrukssenter og boliger, ble tegnet av arkitektene Christoffersen & Hvalbye og finansiert av Norge, Sverige, Finland og Danmark i fellesskap. Senteret stod ferdig i 1968 og er fortsatt i full drift.

Dette er bare ett eksempel på hvordan nordiske arkitekter gjennom statlig bistand bidro i oppbyggingen av de nye, selvstendige afrikanske statene. Utstillingen viser også prosjekter i Kenya og Zambia, som i tillegg til Tanzania skulle bli blant Nordens hovedsamarbeidsland. Dette er en del av nordisk arkitekturhistorie som tidligere ikke har vært dokumentert. For å lage denne utstillingen, har vi søkt i biblioteker og arkiver i nordiske og afrikanske land, snakket med forskere, bistandshistorikere og bistandsarbeidere, og vi har intervjuet en rekke av arkitektene, ingeniørene og planleggerne som arbeidet i Afrika på 60- og 70-tallet.

Raust har de lånt ut bilder, tegninger og annet materiale. Vi har befart resultatene av deres virksomhet i Tanzania, Kenya og Zambia, og møtt lokale arkitekter, samarbeidspartnere, venner, familie, beslutningstakere, brukere – og tidligere president i Zambia, frigjøringshelten Kenneth Kaunda. Anerkjente samtidsfotografer – Mette Tronvoll og Iwan Baan – har dokumentert hvordan noen av disse bygningene er i bruk i dag.

Utstillingen gir både en oversikt over hva vi til nå har funnet, og en fordypning i utvalgte arkitektoniske arbeider.

Les mer om utstillingen «FORMS OF FREEDOM. African Independence and Nordic Models»

 

Utstillingen åpner for publikum 7. juni, og varer til 23. november 2014.

Åpningen av Den nordiske paviljongen skjer under vernissasjen 5. juni kl 14.00. Dr. Tom Anyamba, rektor ved School of The Built Environment, Universitetet i Nairobi, holder tale. Statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet forestår den offisielle åpningen.

Det kreves eget vernissajepass for å komme inn på området denne dagen, kontakt Nasjonalmuseet for informasjon.   

Utstillingen er utviklet av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, i samarbeid med Arkitektur- och designcentrum, Sverige, og Finlands arkitekturmuseum. Utstillingsarkitekt: Space Group