Hannah Ryggen. Verden i veven

Omvisning

Kunstnere responderer på verden i sine arbeider i ulik grad og på ulike måter, noe Hannah Ryggens bildevev viser. Fra sitt ståsted på Ørlandet i Trondheimsfjorden kommer Ryggens visuelle, kunstneriske reaksjoner på storpolitiske hendelser og konflikter frem. Det var Italias invasjon av Etiopia i 1935, okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig eller fengslingen av pasifisten Carl von Ossietzky. Ryggen kunne også la seg inspirere av nære forhold og relasjoner som i verket Mors hjerte.

Få billedkunstnere har valgt å uttrykke seg ved hjelp av en vevstol, slik Hannah Ryggen gjorde. I omvisningen vil gruppen få et innblikk i Hannah Ryggens egenartete motivverden. Engasjerte reaksjoner på Ryggens samtid blir omsatt til kunstverk med hennes eget språk.  Ryggens politiske engasjement strekker seg over flere tiår. I utstillingen kan vi diskutere hennes reaksjoner på USAs angrep på Vietnam, atomopprustning etter andre verdenskrig og Norges medlemskap i NATO. Det gruppen også vil oppdage under omvisningen, er at ikke alt var like alvorlig og politisk. Sammen ser vi på små, hverdagslige og humoristiske motiver som det såkalteDalí-teppet, ellerVipa på Ørlandet.

Ryggens kilder var dagspressen, og etter hvert også radio. I omvisningen ser vi på mulighetene for en sammenheng mellom massemedia og Ryggens kunst. Hvordan kan samfunnsengasjement uttrykkes i dag? Hvilke saker er vi opptatt av i 2015?

 Tid:  45–50 minutter
 Klassetrinn:  videregående
 Fag:  norsk, samfunnsfag og formgivingsfag
 Antall elever:  30 
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13