Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Barne- og ungdomskultur i kikkerten!

Barn og unge er målgrupper for svært mye av det som produseres av kunst, musikk, teater, film, dans og litteratur. Likevel glimrer kritikk av kunst rettet mot barn og unge ved sitt fravær. Nå skal feltet belyses!

Foto: Nasjonalmuseet

Sist uke lanserte Kulturrådet nettidskriftet Periskop. På periskop.no vil du finne anmeldelser, artikler, intervjuer og kommentarer om scenekunst, musikk, bøker og visuell kunst rettet mot barn og unge – fra hele landet. 

Målet er å bidra til en kvalitetssikring av det som presenteres av kunst for barn og unge – og bidra til større oppmerksomhet om dette feltet.

Nasjonalmuseet har en stor produksjon av kunst rettet mot barn og unge, og er glad for det kritiske blikket som nå rettes mot denne delen av kulturfeltet. Forhåpentligvis vil Periskop på sikt bidra til nye, gode kunstprosjekter for barn og unge. Vi mener at velfundert kritikk vil bidra til å heve både anseelsen og kvaliteten.

Periskop er et treårig prosjekt finansiert av Norsk kulturråd. De som har samarbeidet om å virkeliggjøre prosjektet er nettstedene scenekunst.no, ballade.no, kunstkritikk.no og barnebokkritikk.no.