Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Barn og unge møter kunsten gjennom ny mobil-app

Syv kunstinstitusjoner har laget en kunst-app for unge mobilbrukere.

Foto: Nasjonalmuseet

«Kunstporten» er utviklet spesielt for barnefamilier og ungdom, der de kan bli kjent med kunst i syv norske kunstinstitusjoner, gjennom å jakte etter og utforske kunstverk. Barn kan være kunstagenter og løse oppdrag i møte med kunst. Ungdom får hjelp til å lage nyttige huskelapper de kan bruke i flere fag i videregående skole.

App'en er utviklet for iPhone/iPod, er gratis å laste ned, og kan tas i bruk på egne telefoner eller på utlånsenheter ved museene.

Kunstporten er et resultat av et unikt samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet.

Design og IT-selskapet Making Waves har vært ansvarlig for strategi, konsept, design og teknisk utvikling.

Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.