Inspirasjon fra hele verden

Omvisning for fremmedspråklige om norsk og internasjonal design fra 1100-tallet til 1900
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Lær norsk på museet i møte med norsk og internasjonal designhistorie. På museet vises norsk og internasjonal design fra 1100-tallet frem til i dag: gjenstander med mønstre og former som kan gjenkjennes i mange ulike kulturer. På hvilken måte har europeisk kultur latt seg inspirere av land utenfor Europa? Og hvordan viser dette seg i museets samlinger av glass, porselen, tekstiler og møbler? Museets utstillinger viser mange gode eksempler på hvor viktige flerkulturelle impulser har vært for utviklingen av norsk kultur.

I omvisningen ser vi nærmere på gjenstander med form og mønstre som kan gjenkjennes i mange ulike kulturer. De utvalgte gjenstandene er formidlere av et klart og tydelige formspråk som rent visuelt også kan oppleves som «forståelig». Samtidig er omvisers kroppsspråk – peking, «kom og se her!» og tydelige begeistring over å vise frem noen av museet skatter – et pedagogisk virkemiddel for å nå frem når språket er en utfordring.

Omvisningen foregår på «enkel» engelsk eller «enkel» norsk, eventuelt i samarbeid med ekstern tolk. Museets omviser tilpasser formidlingen til hver enkelt gruppe.

Etter omvisningen (ca. 30 minutter) inviteres gruppen inn i atelieret hvor det er tilbud om ulike aktiviteter innenfor ornamentikk, komposisjon – med hovedvekt på tekstile teknikker. 

Tid: 2 timer
Klassetrinn: Voksengrupper/familiegrupper
Antall elever: 20
Sted: Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00