Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Arkitektur i kjølvannet av nordisk bistand

Den nordiske utstillingen ved biennalen i Venezia 2014, «FORMS OF FREEDOM. African Independence and Nordic Models», undersøker og dokumenterer hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av Nordens bistand i det østlige Afrika på 1960- og 70-tallet.

President Julius Nyerere, agronom Tapani Katala og prosjektleder Oddvar Bjærum planlegger The Nordic Tanganyika Project i Kibaha, utenfor Dar es Salaam (1963-67). Senteret, det første fellesnordiske bistandsprosjektet i Afrika, inneholder skole, sykehus og jordbrukssenter, og er tegnet av det norske arkitektkontoret Christoffersen & Hvalbye.


Biennalen i Venezia regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling, og vises i år i fra 7. juni til 23. november.

Gjensidig utviklingsoptimisme

Frigjøringen av Tanzania, Kenya og Zambia på 1960-tallet sammenfalt med opprettingen av statlig bistand i Norden. De nordiske giverlandene hadde stor tro på at den sosialdemokratiske modellen kunne eksporteres, oversettes og bidra til vekst og velferd.

De nye statslederne på sin side så til samarbeidspartnere uten tung kolonihistorie, og til de gode resultatene oppbyggingen av nordiske velferdsstater hadde oppnådd etter andre verdenskrig.

Uutforsket felt i arkitekturhistorien

Norske, svenske og finske arkitekter bidro i oppbyggingen av de nye selvstendige statene.

Utstillingen kretser rundt to begreper. «Building Freedom» betegner nasjonsbyggingen som foregikk ved hjelp av masterplaner for byer og regioner, prototyper og prefabrikerte byggesystemer for utdannings- og helseinstitusjoner.

«Finding Freedom» peker mot et eksperimentelt frirom som åpnet seg i møtet mellom nordisk bistand og afrikansk nasjonsbygging, der progressive ideer kunne utvikles til løsninger på høyde med internasjonal avantgarde.

Denne arkitekturen er et hittil uutforsket og udokumentert felt i nordisk og internasjonal arkitekturhistorie.

Den nordiske paviljongen i Venezia eies av Sverige, Finland og Norge i fellesskap. Nasjonalmuseet har i år ansvar for gjennomføringen av utstillingen.

Avdelingsdirektør Nina Berre er kurator for utstillingen. Gro Bonesmo og arkitektkontoret Space Group er engasjert som ko-kurator og utstillingsarkitekt.