Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

An Appetite for Painting

Internasjonal konferanse om samtidsmaleriet 19.-20. september 2013 i Museet for samtidskunst.

I en tid hvor kunstnere arbeider uten forpliktelse til ett bestemt medium, hvorfor velge maleriet? Under konferansen An Appetite for Painting er praktiserende kunstnere og kunsthistorikere invitert til å svare på hva det er ved maleriet som fortsatt gjør det interessant.

Konferansens foredragsholdere inkluderer Glenn Barkley, Marlene Dumas. Peter Doig, Gavin Jantjes, Jittish Kallat, Olav Christopher Jenssen, Analia Saban, Mari Slaattelid, og Robert Storr.

Flere temaer berøres under konferansen, blant annet:

Maleriet som diskursiv praksis:
Kan den visuelle diskursiviteten i maleriet vise veien ut av en konseptuell og tekstbasert postmodernitet? Hva kommuniserer maleriet om samtiden som andre medier ikke gjør?

Det autonome maleriet:
Historisk sett er maleriet et av de eldste kunstneriske visuelle utrykkene. Det gjennomgikk få tekniske endringer før annen halvdel av det 20. århundre. Har maleriet mistet sin autonomi etter hvert som det er blitt en integrert del av andre former for kunstnerisk praksis?

Kollapsens strategi:
Hvilke nye tilnærminger til maleriet kan bidra til å utmanøvere markedets innvirkning på hvordan maleriet verdsettes? Trenger maleriet å omgå markedskreftene? Om ikke markedet alene skal bestemme hva slags maleri som bør få oppmerksomhet, hvilke strategier kan kunstinstitusjonene stille opp med?

Å male under tvil:
Postmoderne teori kaster skygger av tvil over maleriet. Kunstnere med appetitt for maleri konfronterer tvilen med visuell fantasi gjennom eksperimentering med farge, materialitet, skala og mye mer.

Deltakelse på konferansen koster 800 NOK (500 NOK) for studenter, dette inkluderer lunsj, ett konferansekompendium, inngang i utstillingen Munch 150 på Nasjonalgalleriet og Munch-museet og mottakelse på Nasjonalgalleriet 19. september. Et detaljert program for konferansen publiseres i august. Seminaret vil foregå på engelsk.

Påmelding til konferansen