Om Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets venneforeiningar

Fire venneforeiningar støttar i dag Nasjonalmuseets verksemd innan eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur, og design og kunsthandverk. Venneforeiningane dyrkar sin eigenart og bidreg til å skape interesse for museet, museets samlingar og å erverve kunst til museet. Foreiningane arrangerer foredrag, omvisingar og studieturar.

Her kan du lese meir om venneforeiningane:

Nasjonalgalleriets Venneforening

Venneforeningen for Museet for Samtidskunst

Arkitekturmuseets Venner

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo