Utstillinger og aktiviteter

Utstillinger i utlandet

Utstillingar i utlandet

Interessa for norsk arkitektur er stor i utlandet. Nasjonalmuseet har i samarbeid med Utanriksdepartementet vore med å vekkje denne interessa gjennom ei rekkje utstillingar.

Frå Snøhetta-utstillinga: "King Abdulaziz Center for Knowledge and Culture", Dharan, Saudi Arabia. www.mir.no

Nasjonalmuseet sine noverande vandreutstillingar i utlandet er «Contemporary Norwegian Architecture #7» og «Snøhetta, architecture –landscape - interior». I tillegg har Nasjonalmuseet saman med Arkitekturmuseet i Stockholm og Finlands Arkitekturmuseum ansvaret for den nordiske utstillinga ved Arkitekturbiennalen i Venezia, og har delteke med utstillingar på Arkitekturbiennalen i São Paolo.