NAMT.chg001.010NY.jpg
Karl Friedrich Schinkel, Domus Media, 1838, Utsnitt

Schinkels forslag til Det Kongelige Frederiks Universitet

Et av hovedverkene i arkitekt Groschs ouvre er universitetsanlegget i Oslo sentrum, med de sentrale bygningene oppført i årene 1838–54.

Anlegget er også delvis formgitt av tidens store arkitekt Karl Friedrich Schinkel (1871–1841) i Berlin. Mens universitetsanlegget var under planlegging, sendte Stortinget Grosch til Berlin for å få Schinkels sanksjonering. Schinkel studerte tegningene nøye, og svarte med en utredning og egne tegninger. Av disse tegningene er det bare én original tilbake, resten er kopier avtegnet i Norge. Den bevarte originalen viser Domus Media,midtbygningen. Bak en pålimt klaff på tegningen finnes et motiv med alternativ utforming av pedimentet og skulpturene på gavlen. Et av Schinkels store grep var å tilføre en portikus, den store vestibylen med åpent trapperom i hele bygningens dybde. Denne portikusen er hovedmotivet for hele universitetsanlegget. Tegningene er temmelig tørre, saklig utført i tynn svart strek av konduktør Homan på Schinkels tegnestue.