Museumsbygninger

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Venneforeningen

Februar 2012

* Hva er Arkitekturmuseets Venner?

Arkitekturmuseets Venner er en selvstendig forening som har til formål å bidra til Arkitekturmuseets virksomhet, og medlemmenes innsats skjer i samarbeid med museet. Venneforeningen er nå i sitt 17. virkeår, og både medlemstallet og aktivitetene er stigende. Alle interesserte kan bli medlem. Etter at Nasjonalmuseet nå har innført inngangspenger, vil venneforeningens medlemmer få gratis adgang. Andre medlemsfordeler er under avklaring, inkludert visse rabattordninger i Arkitekturmuseets bokhandel.

 

* Hva vil Arkitekturmuseets Venner?

Vi ønsker å bidra til at det vakre museumsbygget på Bankplassen er en møteplass der interessen for byggekunst forener mennesker med variert bakgrunn. Nasjonalmuseets nye organisering med tydeligere arkitekturprofilering og den økende interessen for arkitekturens betydning tilsier at Arkitekturmuseets Venner kan bli flere.

 

* Hva gjør Arkitekturmuseets Venner?

Venneforeningen har realisert filmintervjuer med utvalgte personligheter innenfor arkitektfaget og samlet inn både dokumentasjon og lydopptak. Materialet forvaltes i dag av Nasjonalmuseet. Vi har nylig tatt initiativ til å dokumentere Arkitekturmuseets historie fra Arkitekturvernåret i 1975 til i dag.

Videre arrangerer vi omvisninger, møter og vandringer om temaer knyttet til museets utstillinger og samlinger, samt til arkitektur generelt. Arrangementene er åpne for alle og har fri entré.

 

* Hvor er Arkitekturmuseet?

Nasjonalmuseet – Arkitektur holder til i Norges Banks første bygning i Christiania, på Bankplassen 3, midt i Kvadraturen i Oslo. Arkitekt Sverre Fehn har både løftet fram arkitekt Christian Heinrich Groschs arkitektur fra 1828 og skapt en enestående paviljong for arkitekturformidling. Museet som åpnet i 2008, innholder i tillegg til varierte utstillingssaler og tegningsarkiv både Cafe Grosch og en arkitekturbokhandel.

www.nasjonalmuseet.no gir informasjon om museets åpningstider, utstillinger og andre aktiviteter.

 

* Medlemsskap

Medlemskap koster 300 NOK i året. Det er også mulig å tegne bedriftsmedlemskap som koster 1000 NOK i året.

 

* Styret 2012-13

Eli Grøtheim
Hans H. Halvorsen
Kjetil Kiran
Cathrine Reusch
Ole Fredrik Stoveland
Astri Thån

 

* Er du interessert?

Kontakt Hans H. Halvorsen, styremedlem Arkitekturmuseets Venner
tlf. 917 65 608 / e-post hans.halvorsen@hotmail.com