Munch 150

2. juni 2013–13. oktober 2013

Nasjonalgalleriet og Munch-museet

I 2013 feirer hele Norge 150-årsjubileet for Edvard Munch (1863–1944), en av de viktigste skikkelsene i moderne kunst.

Den største begivenheten i jubileumsåret er utstillingen «Munch 150», som vises i Nasjonalmuseet og Munch-museet. Utstillingen er den mest ambisiøse presentasjonen av Munchs kunstnerskap noensinne.

Med 220 malerier viser den det høyeste antallet av hans hovedverk i vår tid. Høydepunkter er nesten komplette rekonstruksjoner av Livsfrisen (1902) og Reinhardt-frisen (1906–1907).

En av utstillingens ambisjoner er å motivere publikum til å oppdage «sin egen Munch» som en kontinuerlig eksperimenterende, nyskapende og aktuell kunstner.

Les mer om utstillingen og jubileumsåret på Munch150.

Takk til jubileets støttespillere:
Statkraft, Sparebankstiftelsen DnB NOR,
Idemitsu Petroleum Norge og Flytoget.

Sluttrappporten om Munch-jubileet i 2013

Rapporten viser at det fortsatt ligger et stort potensial i arven fra Munch. Munchs kunst engasjerer dagens mennesker, og jubileet har både hatt kulturelle og økonomiske ringvirkninger. Perspektivet har gjennom hele planleggingen og gjennomføringen vært at jubileet skal være et middel og ikke et mål. Det er de langsiktige virkningene av feiringen som er det viktigste. 

–Vi håper at vi med jubileet har bidratt til å styrke interessen for det visuelle kunstfeltet generelt, sier de to samarbeidspartnerne Stein Olav Henrichsen (direktør ved Munchmuseet) og Audun Eckhoff (direktør ved Nasjonalmuseet). 

Rapporten viser også at oppslutningen om jubileet blant publikum, hos aktører fra kulturliv, medier, næringsliv og samfunnet for øvrig har vært svært omfattende.

–Når jubileet Munch 150 skal oppsummeres, er det det store engasjementet, slik det har kommet til uttrykk gjennom interesse, deltagelse og bidrag på alle plan som sitter igjen som det sterkeste inntrykket, sier de to direktørene.

Noen år frem i tid skal det åpnes to viktige bygg i Oslo, viktige både for kunsten og det norske samfunnet. I arbeidet med å ferdigstille og forberede virksomheten i det nye Nasjonalmuseet og det nye Munchmuseet, vil erfaringene fra jubileet gi en god plattform å bygge videre på.

Last ned rapporten:
Munch 150 sluttrapport

Last ned medieanalysen omtalt i rapporten:
Medieanalyse utført av Opoint