Samlinger og forskning

Innkjøp og gåver

Innsamlingsarbeid, innkjøp og gåver til samlingane er ein viktig del av museet sitt samfunnsansvar.

May Bente Aronsen, Stretched, 2011. © Kunstnerforbundet / BONO 2012. Foto: Thomas Tveter

Museet byggjer og kompletterer samlingane i hovudsak med samtidige nasjonale verk, men også internasjonale verk med spesiell betydning for samlingane. Det blir lagt vekt på å samle hovudverk og enkelte kunstnarskap som har spesiell betydning for ein periode, ei materialgruppe eller eit anna område i samlinga.

 

Verk frå samlinga

Vanessa Baird
«Seven Steps to Heaven» (5). It is Not Only Santa Who is Wearing a Red Jacket This Year
1992, måleri. Innkjøpt 2009.