Gjenstandene forteller: Historie, håndverk og stil

Møte med museets gjenstander fra 1100-tallet og frem til 1900
Omvisning og gruppearbeid
Fast tilbud

Stil og mote endrer seg over tid. Men hvorfor endrer de seg egentlig og hvordan kan man se at noe er laget for 500 år siden og at noe annet bare er 100 år gammelt? I museets samlinger finner vi møbler, tepper, keramikk og sølv fra 1100-tallet og frem til i dag. Gjenstandene viser skiftende tiders forskjellige oppfattelse av «det vakre» og funksjonalitet, og ulik kommpetanse innenfor håndverk. Flere av gjenstandene ligner på gjenstander vi bruker i dag , mens andre ser annerledes ut og oppfattes ikke som «brukbare» i dag. Men er de kanskje det likevel?

Omvisning
I omvisningen går vi tett på noen gjenstander som gjemmer på særlig spennende historier og som samtidig er gode eksempler på estetikk og håndverk fra sin tid. Elevene vil få være med å avdekke forskjeller og likheter i forskjellige tiders uttrykk. Vi vil underveis snakke om hvorfor utseende endrer seg og knytte stilbegreper til gjenstandene: Hvorfor er dette barokk og ikke rokokko? Omvisningen vil gi eleven en bevisthet om historiske perioders forskjellighet innenfor design og kunsthåndverk.

Avslutningsvis velger går elevene sammen to og to og velger sammen en gjenstand som de vil arbeider videre med. De lager skisser av detaljer og helhet. Og skriver ned noe som de oppfatter som tidstypisk ved akkuart den gjenstanden. De skal videre finne på en historie om hvem som opprinnelig kan ha vært eier av gjenstanden og hvordan den kan ha vært brukt. Elevenes fortellinger presenteres for klassen til slutt. 

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  5. klasse–7.klasse
 Fag:  Kunst og håndverk, samfunnsfag, historie
 Antall elever:  28 (vi deler klassen i to)
 Sted:  Kunstindustrimuseet, St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00