Lekende design – lekende former

Design og kunsthåndverk 1905–2005
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Design kan overraske oss og se helt annerledes ut enn vi forventer. I museets samlinger finnes en rekke eksempler på design som bryter med våre forestillinger om hvordan noe skal se ut. Hvordan har designeren kommet frem til dette uttrykket? Kan vi si at en designer leker når han/hun skaper en gjenstand? I museets samlinger av nyere design finner vi gjenstander som møbler, telefoner, glass, bestikk, datamaskiner og tannbørster i forskjellige materialer – laget under ulike produksjonsforhold. Gjenstandene viser forskjellige tiders skiftende oppfattelse av «det vakre», «lekende» og funksjonelle. Kan man i dag lett se at noe er laget for 100 år siden, mens noe annet bare er 10 år gammelt?

Omvisning
Vi ser nærmere på gjenstander hvor designerne på ulikt hvis har skapt et «lekende» designutrykk både når det gjelder form og bruk. Vi snakker om hvordan leken kan få oss til å tenke på nye måter og finne nye løsninger – og at det også for designere kan være viktig «å leke» med en form for å kunne skape noe helt nytt. I omvisningen har vi med en kiste med ulike gjenstander som elevene kan kjenne på i møte med blant annet Gerhard Munthes (1849–1929) «Eventyrstol» fra 1896 til Terje Ekstrøms (1944–2013) stol og Pilippe Starcks (f. 1949) sitruspresser «Jucy salif» fra 1990. På hvilken måte er disse gjenstandene lekende?

I atelieret ser vi nærmere på andre ”lekende” bruksgjenstander – som elevene kan få ta på og prøve ut. Hvordan er egentlig disse gjenstandene å bruke? Hvilke regler må en designer følge – også når de arbeider med «lekende» former? Sammen lager vi en liste over hvilke regler som elevene synes er viktige. Elevene lager til slutt et utkast til egne versjoner av «Ekstrem»-stolen og sitruspresseren til Starck.

 Tid:  1 1/2–2 timer
 Klassetrinn:  1.–4. klasse
 Fag:  Kunst og håndverk, samfunnsfag/historie og norsk (kommunikasjon)
 Antall elever:  28 (klassen deles i to)
 Sted:  Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00