7.13_Identitetogsprk.jpg

Identitet og språk

Fiona Tan: Tidens geografi
Omvisning og atelier

Hvordan skapes identitet, og hvilke minner overlates til ettertiden? «Fiona Tan. Tidens geografi» undersøker grunnleggende spørsmål om hva identitet er og hvordan enkeltmennesket lever med historie og minner i det daglige. Tan uttrykker seg i et rikt visuelt billedspråk i skjæringspunktet mellom det dokumentariske og det litterære.

Omvisning

I omvisningen snakker vi om våre personlige historier og våre felles historier. Hva er historier? Hvordan påvirker opplevelser oss som mennesker? Hvilke opplevelser er spesielle for enkelte land? Hvordan kan likheter og ulikheter i kulturer få oss til å forstå oss selv?

Vi har innledet et samarbeid med Oda Faremo Lindholm (født 1988), journalist og forfatter av boken Bullshitfilteret. Hennes arbeid med ungdom og deres selvforståelse med hensyn til billedbruk blir et sentralt tema.

Atelier

Vi snakker om forskjeller på den offentlige og den private sfære og forskjeller i billedbruk. Elevene får i oppgave å ta en selfie og bli portrettert av en medelev, og deretter gjennomføre en sammenlignende analyse av bildene. Vi lager et fotoalbum på sosiale medier og snakker om forskjellen i opplevelsen av et digitalt og analogt fotoalbum. Fotoalbumet på sosiale medier kommer til å være lukket, men det er viktig at elevene som skal publisere bilder her har tillatelse fra foresatte.

 Tid:  45 minutter omvisning og atelier, totalt 2 timer
 Klassetrinn:  videregående
 Fag:  kunst og håndverk, norsk, engelsk, samfunnsfag
 Antall elever:  30
 Sted:  Museet for samtidskunst, Bankplassen 4
 Periode:  25. september 2015–31. januar 2016
   

Relatert innhold