7.12_bjrlo-Gjennomrommene.jpg

Gjennom rommene – Om installasjonskunst for elever i visuelle kunstfag

Omvisning og atelier / Bumerang
Fast tilbud

Elevene får innføring i begrepet installasjon i samtidskunsten. Installasjon betyr romskapende «skulptur», og er satt sammen av ulike gjenstander, ofte fra dagliglivet. Slike verk har mange referanser og historier. Vi setter verkene inn i et samfunnsmessig og idéhistorisk perspektiv. Elevene lærer om prosessen fra idé til ferdig arbeid. Vi undersøker hvordan kunstnerne bruker materialer som språk for å utrykke temaer som er velkjente for oss alle: angst, barndomsminner, samlemani. Mange installasjoner kan publikum gå inn i. Hvordan påvirker det oss at kunstverket er rundt oss, at vi er inni kunsten? Elevene vil i løpet av to timer ha vært innom fagterminologi som brukes når vi beskriver og tolker ulike kunstneriske uttrykk.

Elevene får omvisning med hovedvekt på våre fem faste installasjoner. Blant annet skal vi gå inn i Per Inge Bjørlos «Indre rom V». Bjørlo bruker lys, romlighet og metall når han skaper sine verk. Vi snakker om materialene han bruker og hvordan ulike materialer uttrykker forskjellige ting. I omvisningen fokuserer vi på å ha god dialog; det handler ikke om å finne riktig svar, men om å stille nye spørsmål, tenke nye tanker og å undre oss sammen. Vi gjør øvelser som får oss til å legge bedre merke til detaljer og til å bli oppmerksomme på hva vi ser i utstillingsrommene.

Elevene jobber i mindre grupper og skal utarbeide en idéskisse. Deretter skal de bygge en modell som utkast til et større arbeid, en modell av hvordan de vil lage sin installasjon. De skal jobbe med en idé som kan gi publikum en sanselig opplevelse og skape et selvstendig uttrykk ved bruk av ulike materialer. I tilegg skal de skrive en kort forklaringstekst. Til slutt vil vi ha en gjennomgang der vi diskuterer alle arbeidene og prøver å se for oss hvordan disse ville vært i full målestokk.

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Visuelle kunstfag
 Antall elever:  30
 Sted:  Museet for samtidskunst, Bankplassen 4
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Bumerang?

Dette undervisningsopplegget tilbys som Bumerangomvisninger – det vil si omvisninger med atelier, og deltagelse to ganger i løpet av et skoleår. Gruppene deles i to og har samtaler i de aktuelle utstillingene eller ved de faste installasjonene, før de går sammen til atelieret.

Bumeranggrupper får ekstra god oppfølging ved at det blir skrevet en logg etter hvert besøk. Neste gang den samme gruppen kommer, forsøker vi å møte dem med samme omvisere som sist. Omviserne leser loggen og vet hva de gjorde sammen ved forrige besøk.

Vi har lang erfaring med at denne oppfølgingen gir ekstra gode samtaler. Si ifra ved bestilling hvis dere ønsker dette tilbudet.

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00