7.12_bjrlo-Gjennomrommene.jpg

Gjennom rommene

Om installasjonskunst for elever i visuelle kunstfag
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Elevene får innføring i begrepet installasjon i samtidskunsten. Installasjon betyr romskapende «skulptur», og er satt sammen av ulike gjenstander, ofte fra dagliglivet. Slike verk har mange referanser og historier. Vi setter verkene inn i et samfunnsmessig og idéhistorisk perspektiv. Elevene lærer om prosessen fra idé til ferdig arbeid. Vi undersøker hvordan kunstnerne bruker materialer som språk for å utrykke temaer som er velkjente for oss alle: angst, barndomsminner, samlemani. Mange installasjoner kan publikum gå inn i. Hvordan påvirker det oss at kunstverket er rundt oss, at vi er inni kunsten? Elevene vil i løpet av to timer ha vært innom fagterminologi som brukes når vi beskriver og tolker ulike kunstneriske uttrykk.

Elevene får omvisning med hovedvekt på våre fem faste installasjoner. Blant annet skal vi gå inn i Per Inge Bjørlos «Indre rom V». Bjørlo bruker lys, romlighet og metall når han skaper sine verk. Vi snakker om materialene han bruker og hvordan ulike materialer uttrykker forskjellige ting. I omvisningen fokuserer vi på å ha god dialog; det handler ikke om å finne riktig svar, men om å stille nye spørsmål, tenke nye tanker og å undre oss sammen. Vi gjør øvelser som får oss til å legge bedre merke til detaljer og til å bli oppmerksomme på hva vi ser i utstillingsrommene.

Elevene jobber i mindre grupper og skal utarbeide en idéskisse. Deretter skal de bygge en modell som utkast til et større arbeid, en modell av hvordan de vil lage sin installasjon. De skal jobbe med en idé som kan gi publikum en sanselig opplevelse og skape et selvstendig uttrykk ved bruk av ulike materialer. I tilegg skal de skrive en kort forklaringstekst. Til slutt vil vi ha en gjennomgang der vi diskuterer alle arbeidene og prøver å se for oss hvordan disse ville vært i full målestokk.

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Visuelle kunstfag
 Antall elever:  30
 Sted:  Museet for samtidskunst
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00