Produktdesign

Design og kunsthåndverk 1905–2005
Omvisning og gruppearbeid
Fast tilbud

Produktdesign inngår som en viktig del av Kunstindustrimuseets samlinger fra det 20. århundre. I omvisningen ser vi spesielt spenningsforholdet mellom design, marked og teknologi i et hundreårsperspektiv. Aktuelle eksempler fra museets samlinger trekkes frem, som den gaffelløse bakelittelefonen fra Elektrisk Bureau (1932) til dagens produktdesigneres samarbeid med sentrale norske bedrifter, som Stokke og Helly Hansen.

Omvisning
Gjennom omvisningen ser vi nærmere på utviklingen av produktdesign i moderne tid og hvordan produktdesignere jobber som problemløsere og produktutviklere – i tett samarbeid med industrien og forskningsmiljøer innenfor økonomi, økologi, teknologi og naturvitenskap.

Vi tar utgangspunkt i noen av designhistoriens store suksesser og fokuserer på de tre grunnleggende funksjonene ved en gjenstand: den praktiske/tekniske, den estetiske og den symbolske. Vi ser også nærmere på hvordan grafisk design og reklame blir brukt for å fremme produktet som merkevare.

Etter omvisningen deles elevene inn i grupper som skal jobbe med utvalgte gjenstander. Gruppene får i oppgave – gjennom diskusjon – å fylle ut en evalueringsrapport for et aktuelt produkt.

Følgende elementer inngår i analysen:

  • Form
  • Farge
  • Funksjon
  • Materialer
  • Bruksverdi
  • Estetisk verdi
  • Symbolverdi

På hvilken måte er de nevnte funksjonene ivaretatt? Resultatet av gruppearbeidet presenteres i plenum til slutt.

 Tid:  1 1/2 - 2 timer
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Kunst og håndverk, sammfunnsfag/historie og norsk (kommunikasjon)
 Antall elever:  28
 Sted:  Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00