Utstillinger og aktiviteter

Ungdomsskoletrinnet og videregående

Ny nasjon og ny kunstnerisk identitet

Det unge landet Norge trengte ikke bare ny grunnlov og statsforfatning. Kunsten skulle også få en viktig rolle i dannelsen av en ny nasjon. Bli med danske kunstnere på «oppdagelsesferd» i Norges eksotiske landskaper og bli bedre kjent med Jacob Munch (1776–1839), en våre første norske kunstnere. Vi lar elevene reflektere over hvordan datidens landskapsoppfatning har preget vår tids ideer om det norske landskapet.

Omvisning:
45 min


Demokratisk uro

Portrettene i utstillingen forestiller skikkelser som var sentrale i arbeidet med oppbyggingen av den unge nasjonen. Vi diskuterer statsdannelsen sett i lys av vedtaket om en egen norsk grunnlov, og  elevene oppfordres til å reflektere over de mekanismene som gjorde de store omveltningene i Norge mulige akkurat der og da.

I atelieret lager vi en uro som visualiserer demokratiske prosesser. I et demokratisk samfunn er prinsippet om at alle påvirker politiske beslutninger en bærebjelke. Derfor er frie valg og en fri og åpen meningsutveksling en forutsetning. En uro er en bevegelig skulptur som er basert på prinsippet om likevekt. Oppgaven handler om konstruksjon og kjennskap til materialer, men også om kommunikasjon og samarbeid. Gjennom den bevegelige skulpturen oppdager elevene når balanse eller ubalanse oppstår. Resultatet blir til en stor felles uro som vi monterer i museet.

Omvisning med atelier:
2 timer


Les mer om utstillingen Tidsbilder. Norge 1814

Kontakt og bestill her!

omvisninger@nasjonalmuseet.no