Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Stortinget neste

Regjeringen la 22. mars fram en proposisjon om nybygget for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Med et bruttoareal på 54 600 kvm, vil dette bli et av de største kulturbyggene i Norge. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 5,3 mrd. kroner.

– Nybygget for Nasjonalmuseet har vært under planlegging i snart ti år. Vi har dermed nådd en viktig milepæl i arbeidet med å skape en hovedarena for visuelle kunstuttrykk, sier kulturminister Hadia Tajik.

Målet med nybygget på Vestbanen er å skape et vitalt, nasjonalt forsknings- og formidlingssenter for de visuelle kunstartene.

– Nasjonalmuseet skal være en nyskapende møteplass der et bredt sammensatt publikum skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene. Nybygget på Vestbanen skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå, sier Tajik.

Utstillingsarealet i nybygget på over 13 000 kvm, vil bli om lag dobbelt så stort som arealet Nasjonalmuseet disponerer til utstillinger i dag.

– Det vil på alle måter gi bedre og tryggere vilkår for de verdifulle samlingene som museet forvalter, sier kulturministeren.

Det vil ta om lag seks år å gjennomføre prosjektet fra det tidspunktet Statsbygg får i oppdrag å sette i gang arbeidet.

Kilde: Regjeringen.no

Les proposisjonen her: Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen