OAK_CG_141215-055-1-Kopi.jpg
Campus or the Babel of Knowledge, 2002-2004. Installation view at CA2M, Madrid, Spain. Foto: Oak Taylor-Smith

Med hvilke tanker bygger man en by?

Byutvikling, ideer og etikk
10. trinn og videregående

Hvilke hus bygges på høydene? Hvilke hus bygges i skyggen? Hvordan oppstår byer? Den kubanske billedkunstneren Carlos Garaicoa benytter en rekke forskjellige medier og teknikker for å vise byens mange lag, fortellinger og motsetninger. Garaicoa vokste opp i Havanna i et land fullt av motsetninger. Kontrasten mellom det spartanske dagliglivet i det kommunistiske Cuba og Castro-regimets enorme rikdom var stor.

Måten Garaicoa jobber med materialer på fremhever tydelig problemstillingene han ønsker å belyse – han bruker materialene som språk i sine arbeider. Utstillingen «Carlos Garaicoa. Rommets politikk og poesi» speiler kunstnerens opplevelse av byene han har levd i.

Omvisning:

I omvisningen tar vi opp hvordan arkitektur påvirker menneskene, og vi sammenligner det vi ser i utstillingen med problemstillinger fra elevenes hverdag. Vi vil snakke om hvordan Oslo er i en rask og omfattende forvandling. Hva skjer i Bjørvika? Hva slags ideer og etikk ligger til grunn for forvandlingen av dette havneområdet som har så stort potensiale?

Atelier:

I atelieret visualiserer elevene egne ideer gjennom gruppearbeid med kornsiloen på Vippetangen. Etter en lett research, setter gruppene siloen inn i et bylandskap. De gir den en ny funksjon som kan tilføre havneområdet nye kvaliteter. Det er viktig å tenke på at siloen er et bygg med lang byhistorie. Elevene tegner skisser, konstruerer modeller og presenterer ideene sine for resten av gruppen.

Klassetrinn: 10. trinn samfunnsfag, kunst og håndverk + vidergående formgivningsfag
Varighet:
2 timer
Fag: Samfunnsfag, kunst og håndverk, formgivningsfag
Antall elever: 24
Sted:
Museet for samtidskunst, Bankplassen 4
Periode:
17. april 2015–23. august 2015

Les mer om utstillingen «Carlos Garaicoa. Rommets politikk og poesi»

 

Relatert innhold