Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Gammel kunst – nye opplevelser

Hvordan inviterer man et moderne publikum til opplevelse av religiøs kunst fra 1400-tallet? I utstillingen «Åpning mot det hellige», som nylig åpnet på Nasjonalgalleriet, har museet tatt nye formidlingsgrep som tilgjengeliggjør kunsten gjennom nye opplevelser. Moderne formidlingsmetoder kan bidra til å aktualisere tematikken i verkene. Opplevelsene blir også attraktive og tilgjengelige for yngre publikumsgrupper.

«Årets mest eksklusive?»

- Skal man ha eksklusiv kunstopplevelse denne våren, er Nasjonalgalleriets utstilling «Åpning mot det hellige» stedet, skriver kunstanmelder Øivind Storm Bjerke i Klassekampen 27. februar.

Tilrettelegge møteplasser

Gjennom et tett samarbeid mellom museets design- og multimediansatte, kurator og formidlingsansvarlig har utstillingsdesign, grafisk design og multimedia fått en viktig rolle i formidlingen av innholdet.

Museet har ønsket å skape en helhetlig opplevelse rundt kunsten der publikum kan utforske innholdet på ulike plan. Møteplassene mellom kunst og menneske er tilrettelagt for både visuell, tekstlig og taktil tilnærming. Slik kan flere finne sin egen vei inn til kunstopplevelsen.

Vi har lagt opp til en vandring gjennom utstillingen med tematiske stoppesteder. I et intimt miljø som hinter så vel til opphøyde kirkerom som til Marias jordiske femininitet, gis publikum anledning til å komme nært innpå verkene. Musikk og lyssetting bidrar til å skape stemning.

Ny teknologi

Utstillingen «Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse» inneholder flere multimediale stasjoner hvor publikum kan fordype seg i tematikken. Gjennom interaktive virkemidler kan man her utforske elementer knyttet til kunsten på en taktil, visuell måte. Ved hjelp av film ønsker vi å formidle entusiasme for verkene, presentert gjennom fortellinger fra museets fagfolk.

Opplev «Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse» på Nasjonalgalleriet frem til 12. mai 2013.