Kopi av NG.M.025913.jpg

Søndagsomvisning: «Det moderne blikk»

22. mars 2015
14:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Bli kjent med 1900-tallets radikale kunstnere. Hvordan opplevde kunstnerne utviklingen i samfunnet? Vi inviterer til omvisning.

Omkring 1900 oppstår kunstretninger som bryter med den trygge og forutsigbare tradisjonen, både i form og innhold. Mange kunstnere ønsker å finne et nytt uttrykk for en ny tid, og vektlegger en mer personlig stil i skildringen av det moderne mennesket i industri- og massesamfunnet. 

De mest radikale, den såkalte avantgarden, finner inspirasjon i fremmede kulturer, avansert teknologi og samfunnskritikk. Denne kunsten krever gjerne et mer moderne blikk for å bli forstått av publikum.

I omvisningen vil vi bli presentert for sentrale kunstnere og noen av de moderne ismene de representerer. Hvordan uttrykker kunstnerne som Cezanne, Munch, Picasso og Ekeland opplevelsen av å leve i en moderne tidsalder?   

Omviser er kunsthistoriker Ingvild Hammervoll.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold