Det nye Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og skal være et viktig møtested for publikum og kunsten.

Stortinget har besluttet å bygge et nytt bygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Den nye bygningen skal markere Nasjonalmuseet som en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format og blir Norges største kulturbygg. Museet skal være et kunstmuseum for hele landet.

Vi bygger en ny fremtid for kunsten

Et samlet nybygg var en av forutsetningene for etableringen av Nasjonalmuseet i 2003. Nå er byggingen av det nye museet godt i gang. I tråd med Nasjonalmuseets visjon om å skape nye generasjoner av kunstentusiaster, vil ­moderniseringen og utvidelsen av museet bidra til et løft for hele det visuelle kunstfeltet i Norge. Nasjonalmuseets beliggenhet og samlede kulturelle kraft vil i seg selv gi kunsten, kunsthåndverket og designen en ny synlighet for publikum.

På Vestbanen får vi både et stort og flott visningssted for kunst og et viktig møtested for publikum i alle aldre. Jeg ser med forventning frem imot åpningen i 2020.

– Kulturminister Trine Skei Grande

Lær mer om det nye Nasjonalmuseet i Mellomstasjonen - informasjonssenteret ved siden av byggetomta.


Om prosjektet

Bruker: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Tekniske rådgivere: Rambøll 
Oppdragsgiver: Kulturdepartementet 
Samlet areal: 54 600 m² 
Utstillingsareal: 13 000 m²
Planlagt ferdigstilt: 2020

Se webkamera fra byggeplassen

Les mer om byggeprosjektet på Statsbygg.no

Løpende foredragstilbud til vårt landsdekkende nettverk - Hvorfor bruker Norge mer enn 5 milliarder kroner på ett museum?, med arkitekturhistoriker Ulf Grønvold.


Filmen er laget av Asplan Viak AS (Christian og Jostein) i samarbeid med Statsbygg og arkitektene Kleihues + Schuwerk.