Groschmedaljen 2001 – Sverre Fehn

Sverre Fehn (19242009) er en av Norges mest anerkjente arkitekter gjennom alle tider. To tidlige viktige verk er den norske paviljongen på verdensutstillingen i Brussel (1958) og den faste nordiske utstillingspaviljongen (1962) i Biennaleparken i Venezia. Andre viktige verk er Villa Schreiner, Hedmarksmuseet, Norsk Bremuseum, Ivar Aasen-tunet, Gyldendal og Nasjonalmuseet-Arkitektur.

Fehns endelige gjennombrudd kom i 1997 med tildelingen av Pritzker Architecture Prize som regnes som verdens viktigste arkitekturpris. Sverre Fehn har også mottatt Heinrich Tessenow-gullmedaljen, Jacobprisen, Anders Jahres kulturpris og er kommandør av St. Olav Ordenen.