Groschmedaljen 2005 – Håkon Christie

Håkon Christie (19222010) var arkitekt, men hans faglige bidrag ble som bygningshistoriker. Fra han var ung arbeidet han med kulturminnevern, blant annet under Gerhard Fischer ved Nidarosdomen, Håkonshallen i Bergen og Bergenhus festning.

Christie har gjort et banebrytende arbeid innen norsk stavkirkeforskning og skrevet en rekke verk om emnet. I hans omfattende arbeid har hans lengste og viktigste innsats vært utforskningen av Urnes stavkirke.

I tillegg til Groschmedaljen fikk Chritie en rekke utmerkelser: Urnesmedaljen, æresmedaljen Europa Nostra, æresmedlem i Fortidsminneforeningen. Han var medlem av Det norske Videnskaps-Akademi og ridder av 1. klasse av St. Olavs Ordenen.