Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

716 minihus på turné

Den ferske skoleutstillingen «Byplansjefene» ruster barn til å delta i debatten om utviklingen av sitt eget bosted.

Foto: Brendeland & Kristoffersen Arkitekter

Utstillingen er en forenklet by i miniatyr, bestående av 716 minihus fra ulike tidsepoker. Her er eneboliger, bygårder og boligblokker – og kirke, kulturhus og kjøpesenter.

Barna får være byplansjefer som planlegger og bygger en modell av en by gjennom å utvikle bydeler med uterom, veier, plasser, og ikke minst gode steder å bo. Elevene må gjøre vurdering og valg: Er det nok uteområder? Eller mangler det kanskje kino eller idrettshall? Hvor skal det nye kulturhuset eller den nye skolen bygges? Hvorfor trenger vi bibliotek? Hvem bruker biblioteket?

Hensikten med utstillingen er å gi elevene forståelse av de ulike faktorene som påvirker hvordan omgivelsene våre formes og utvikles. På denne måten kan de også være en del av prosessen knyttet til utformingen av sitt eget hjemsted.

«Byplansjefene» er laget for 5.-7. klasse, og utstillingen vil være tilgjengelig for barneskoler over hele landet gjennom Den kulturelle skolesekken.

Utstillingen er utviklet av Nasjonalmuseet i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.