Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Åpen forelesning med kunstner Adam Lowe

Torsdag 25. april kl 18.00 inviterer Nasjonalmuseet – Arkitektur til forelesning med Adam Lowe, kunstner, direktør og grunnlegger av Factum Arte (Madrid), og ledende innovatør innen nye teknologier, digitale verktøy og kreative løsninger for kunstnere, museer og utstillingsprosjekter.

 

Tid: Torsdag 25. april kl 18.00

Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

Som del av forskningsprosjektet "Place and Displacement: Exhibiting Architecture" ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), samarbeider Nasjonalmuseets arkitekturavdeling om en internasjonal fagkonferanse med samme navn.

Konferansen undersøker en rekke spørsmål rundt arkitekturutstillinger og deres betydning for arkitektonisk kultur og diskurs, både historisk og i samtid.

Konferansen er lukket, og del av arbeidet med en antologi med planlagt publisering i 2014, på Lars Müller Publishers, Zürich. Deltakerne i konferansen, som også bidrar med artikler til denne publikasjonen, er ledende forskere i feltet, og kommer fra forskjellige institusjoner i USA, Storbritannia, Norden, og Europa.

Adams Lowes forelesning er den eneste forelesningen som er åpen for publikum.

Forelesningen holdes på engelsk. Velkommen!

Begrenset antall plasser. Påmelding til kurator Dr Jérémie McGowan innen mandag 22. april 2013: jeremie.mcgowan@nasjonalmuseet.no

Les mer om Factum Arte her: http://www.factum-arte.com/eng/default.asp