Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

«Picasso i Oslo – om kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet»

Onsdag 19. juni kl. 18.00 åpner Nasjonalmuseet – Arkitektur sitt minste utstillingsrom – Hvelvet – for en av vår tids største kunstnere.

Pablo Picasso med tegning av Stranden, Høyblokka. Oslo, 1957. Foto: Carl Nesjar

Utstillingen er et bidrag i den aktuelle debatten om Regjeringskvartalets framtidige skjebne. Den demonstrerer kvartalets arkitekturhistoriske og kunstneriske kvaliteter, med vekt på Pablo Picassos verker. For første gang vises originaltegninger Picasso laget for den integrerte kunsten i Regjeringskvartalet.

Regjeringskvartalet representerer et av de viktigste monumentale uttrykk for modernismens gjennombrudd i Norge, både innen arkitektur og billedkunst. Høyblokka (1958), og senere også Y-blokka (1969), ble effektive kontorbygg som viste nye idealer om kunstens plass i det offentlige rom. Bygningene er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og har utsmykninger av Kai Fjell, Tore Haaland, Inger Sitter, Carl Nesjar, Odd Tandberg og Pablo Picasso.

Arbeidet med en verneplan for Regjeringskvartalet, der Høyblokka og Y-blokka skulle fredes, ble stilt i bero etter terroranslaget 22. juli 2011. Hva som videre skal skje med byggene og kunsten, er ennå ikke avgjort.

Utstillingen er kuratert av Karin Hellandsjø, og er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Nasjonalmuseet. Den vises fram til 6. oktober.

Les mer om utstillingen her.

Se også nettpresentasjonen om Erling Viksjø og Regjeringsbygningen som Nasjonalmuseet utarbeidet etter terroranslaget 22. juli 2011.