Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

«Louis Kahn – et personlig blikk»

Torsdag 7. november kl. 17.30 arrangerer Nasjonalmuseet – Arkitektur det andre torsdagsforedraget om arkitekten Louis Kahn.

Jan Digerud, en velkjent figur i norsk arkitekturmiljø, møtte Kahn ved et par anledninger og vil presentere sitt blikk på Kahns arkitektur- og kunstsyn. Dette er nok en unik anledning for et norsk publikum å bli nærmere kjent med hovedpersonen i utstillingen «Louis Kahn – The Power of Architecture».

Påmelding til: http://kahn4.eventbrite.com

Tredje foredrag finner sted torsdag 14. november kl. 17.30. Det har tittelen: Louis Kahn – A laboratory for experimentation. Her møter vi Dr. Caroline Maniaque-Benton (fra Ecole Nationale Superieure d’Architecture, Paris Malaquais). Hun har tidligere forsket ved Kahn-arkivene i Philadelphia og vil snakke om forholdet mellom Kahns boliger og hans monumentalarkitektur.

Påmelding til: http://kahn5.eventbrite.com

Nasjonalmuseets samarbeid med Dr. Maniaque-Benton strekker seg videre, i det hun i egenskap av gjestekurator for utstillingen «Far-out Voices» også holder et foredrag i Nasjonalmuseet – Arkitektur lørdag 16. november, kl. 13.00: Talk about Far-out (forhåndsregistrering ikke påkrevet). 

Det første foredraget i serien var ved professor Per Olaf Fjeld, som selv var elev av, og en stund arbeidet for, Louis Kahn. Fjeld leverte en grundig og innsiktsfull gjennomgang av Kahns arbeider, for en fullsatt Christian Norbeg-Shcultz-sal i Nasjonalmuseet – Arkitektur.